۲۷ مرداد ۱۳۹۸

هفت کتاب مفید برای مینیمالیسم

در جهان کتاب های با موضوع مینیمالیسم بسیارند که هر کدام از نگاه متفاوتی به این سبک از زندگی ، طراحی و هنر پرداخته اند با اینکه متاسفانه تعداد کمی از این کتابها به زبان فارسی برگردانده شده اند ولی خواندن این کتاب ها به دلیل داشتن نثر روان و ساده برای همه افراد با […]