بایگانی :

۰۷ مهر ۱۳۹۸

آشنایی با انواع مینیمالیست

زندگی مینیمالیستی تعریف مشخص و ثابتی ندارد و همانگونه که زندگی به سبک مینیمال کاملن اختیاری میباشد ، اینکه چه برداشتی از مینیمالیسم داشته باشیم و آن را چگونه در زندگی خود به کار ببریم متفاوت خواهد بود. برای برخی مینیمالیست بودن صرفن به معنای زندگی با حداقل وسایل ضروری است و گروهی دیگر این […]

۲۳ خرداد ۱۳۹۸

درباره مینیمال

در فاصله میان مطلب قبلی و مطلب فعلی من اولین حرکت مینیمالیستی خودم را زدم و آن هم دور ریختن تمام لباسهایی بود که یا کهنه و قدیمی بودند یا دوست نداشتم دیگر بپوشم و اینگونه شد که کمد لباسهایم خلوت و مرتب گشت. خلوت و مرتب از صفات بارز مینیمالیسم است اما اگه بخواهم […]