۲۹ بهمن ۱۳۹۸

مینیمالیسم اطلاعات و تمرکز بر شادی

در زمانه ای که جمع کردن و انباشته کردن هر چیزی یک جور برتری حساب میشود ، اینکه بخواهی بر خلاف مسیر آب شنا کنی و از استرس ها و حواس پرتی ها دوری کنی چالش بزرگی است. مردم عادی در حال جمع آوری و زیاد کردن هر روزه وسایل ، پول و دارایی هایشان […]