۱۱ اسفند ۱۳۹۹

بررسی مستند مینیمالیست‌ها: اکنون کمتر است

مینیمالیست‌ها: اکنون کمتر است، در اول ژانویه سال ۲۰۲۱ توسط نتفلیکس منتشر شد و ده روز بعد با زیرنویس فارسی برای دانلود در سایت مینیمال قرار گرفت، در اینجا نگاهی داریم به این مستند و نکات مهم آن را مرور خواهیم کرد. این فیلم با معرفی مجدد ایده مینیمالیسم شروع میشود، مشابه اولین مستند، ما […]