۲۳ خرداد ۱۳۹۸

درباره مینیمال

در فاصله میان مطلب قبلی و مطلب فعلی من اولین حرکت مینیمالیستی خودم را زدم و آن هم دور ریختن تمام لباسهایی بود که یا کهنه و قدیمی بودند یا دوست نداشتم دیگر بپوشم و اینگونه شد که کمد لباسهایم خلوت و مرتب گشت. خلوت و مرتب از صفات بارز مینیمالیسم است اما اگه بخواهم […]