۲۹ آذر ۱۳۹۹

۱۰ روش زندگی در سراسر جهان که میتواند شما را خوشبخت کند.

با وجود فرهنگهای مختلف در سراسر جهان و گوناگونی زبانها، مذاهب و باورها، هر جا که روشهای زندگی به سمت اصالت و انسانیت رفت، اشتراکات فرهنگی نیز بیشتر شد.در این مطلب با ۱۰ روش زندگی در سراسر جهان آشنا میشویم که نقطه اشتراک اغلب آنها همان تلاش برای سادگی و لذت بردن از کمترین هاست. […]