۰۲ آبان ۱۳۹۹

اقتصاد مینیمال : مدیریت هزینه ها

پس از آشنایی با مزایای بودجه بندی، اکنون باید دست به کار شویم و برای هزینه های خود بودجه بندی کنیم و نکات اقتصاد مینیمالیستی را به مرحله اجرا درآوریم. اکنون تعدادی از نکاتی را که لازم است برای تنظیم بودجه خود بردارید را بررسی میکنیم. ۱-وام گرفتن از خود اولین قدم در روند تغییر، […]