۲۶ شهریور ۱۳۹۹

اقتصاد مینیمال : بودجه بندی مینیمالیستی

وقتی که صحبت از حفظ پول برای یک مینیمالیست میشه اولین نکته ای که به ذهن میاد حفظ و نگهداری از پولمون با بودجه بندی در برابر وسوسه های خرید غیر ضروری است. در صورتی که برای ما ایرانی ها و کشورهایی که درگیر اقتصاد تورمی هستند حفظ پول نه تنها به معنای حفاظت در […]