۰۲ آذر ۱۳۹۸

یک آشفتگی از نگاه یک ساده زیست

حفظ رسم و رسوم و سنت ها با اینکه کاری ارزشمند برای فرهنگ هر سرزمینی هست اما همین سنت ها وقتی بصورت افراطی و تعصبی ادامه پیدا کنند تبدیل به عذابی دردناک برای تمامی اهالی آن سرزمین خواهند شد. از چی صحبت میکنم؟ موضوعی که در این مطلب درباره آن صحبت میکنم ، یک دغدغه […]