۱۶ آبان ۱۳۹۹

اقتصاد مینیمال : پس انداز و سرمایه گذاری

پس از آشنایی با مزایای بودجه بندی مینیمالیستی و مدیریت هزینه ها در آخرین بخش از اقتصاد مینیمال به سراغ پس‌انداز و سرمایه گذاری میرویم. مینیمالیسم به شما کمک میکند تا بهتر بتوانید پس انداز کنید چرا که یک مینیمالیست دائم در پی خرید چیزهای جدید و غیر ضروری نخواهد بود. مدیریت دارایی های مالی […]