۲۲ خرداد ۱۴۰۰

موسیقی مینیمال | نُت کمتر، ارتباط بیشتر

در اواسط قرن بیستم ، موسیقی کلاسیک دست به تجربه‌های جدیدی میزند، آهنگسازان آوانگارد قطعات تقلیدی را نوشتند که برای ایجاد سرگرمی در موسسه موسیقی نخبه گرا طراحی شده اند. آهنگسازانی مثل شنونبرگ و بولز ایده هارمونی را از بین بردند و موسیقی را طبق اصول ریاضی نوشتند،گروهی از آهنگسازان آمریکایی شروع به بازسازی موسیقی […]