۲۹ خرداد ۱۳۹۹

یکسالگی مینیمال – سخنی کوتاه با شما

۱۸ خرداد برابر بود با شروع حرکت مینیمال و صحبت درباره سادگی در یکسالی که گذشت هرچه پیش رفتم علاقه ام به مینیمالیسم و کسب اطلاعات درباره آن بیشتر شد، ایده های زیادی به ذهنم رسید و موضوعات جذابی برای نوشتن پیدا میکردم. ولی مشکل در زمانبندی و نداشتن فرصت، یا بهتر بگویم حال و […]