بایگانی :

۰۷ فروردین ۱۳۹۹

۸ کار مفید و ساده برای مینیمالیست ها در قرنطینه

این روزها همه دنیا درگیر یک بحران و درد مشترک هستند و برای رهایی از آن بهترین کار ماندن در خانه و قرنطینه است. نکته ای که در این روزها زیاد می بینیم و می شنوم عبارت هایی مثل : حوصله ام سر رفت، وای چقدر بخوابیم، وای چه کار کنیم و ده ها جمله […]

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

مینیمالیسم اطلاعات و تمرکز بر شادی

در زمانه ای که جمع کردن و انباشته کردن هر چیزی یک جور برتری حساب میشود ، اینکه بخواهی بر خلاف مسیر آب شنا کنی و از استرس ها و حواس پرتی ها دوری کنی چالش بزرگی است. مردم عادی در حال جمع آوری و زیاد کردن هر روزه وسایل ، پول و دارایی هایشان […]

۰۳ مهر ۱۳۹۸

چگونه روز خود را ساده کنید

انسان از بدو تولد تا مرگ به مثابه ی برده ی بیرونی خویشتن خویش، که حیوانات نیز چنین اند، زندگی می کند. او در طول زندگی اش، زندگی نمی کند، بلکه با پیچیدگی های فراخ در ابعاد گسترده به زندگی نباتی دامن می زند. فرناندو پسوا زندگی های امروزی پر از پیچیدگی و شلوغی است […]